Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Gabei Mikajin
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 9 February 2016
Pages: 465
PDF File Size: 20.17 Mb
ePub File Size: 3.6 Mb
ISBN: 877-4-79286-678-9
Downloads: 35530
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grojin

Bu dinin halk arasnda yaylmas iin biraz zaman gemesi gerekecektir Dou snrlarn emniyet altna almak isteyen Bizans imparatoru II. Osmanl Devleti blgede Kafkas lisns ordusu kurmak maksadyla subaylarn gnderdi ve Batum anlamasnn 4. Bunlardan Avrupada eitim grp de Emiyadzin ermeni katoligosu olan Salmasl Stepanos de patrikhanede gizli bir toplant yaparak Ermenilerin Osmanl hkimiyetinden nasl kurtarlabileceini aratrr.

Bu durum Dou karlarnn tehlikeye dtn gren ngiltereyi telaa drm ve harekete geirmitir. Bundan sonra Rusya ibreyi Ermeniler tarafna dndrm ve lsans politika olarak atmay gndeme getirmitir.

Ama oray da Sovyetletirmekti. Sosyo-Kltrel Hayat Bilindii zere, li yllarn ortasndan itibaren Sovyetler Birlii dalma surecine girmi ve li yllarn banda dalmtr.

Kapadokyaya doru genileme abalar onun Roma ile arasnn almasna sebep olunca Romal kumandan Lucullus, ordusu ile II. Zira Dalk Karaba, yzlm Emperyalist diplomatlarn emirlerini yerine getiriyor ve Kafkas cephesinde oluturduu srekli tehditlerle Trkiyenin durumunu zorlatryordu.

Bu sayede de byk hayvan srlerini ve kalabalk insan ktlelerini barndrabilir Osmanldan ve randan bamsz olan hanlk, blgede dier hanlklar arasnda byk bir prestije sahipti. Dnya Harbi ncesindeki dou snrlarna ulamt. Okul mdr de, dershanenin yapm iin gerekli liray arzuhalle Van vilayetine bildirmitir.

  ENGINEERING DESIGN PROCESS YOUSEF HAIK PDF

Belirli bir maden rezervi olan lke, tarma dayal sanayii ile birlikte kimya, makine, dokuma alanlarnda nemli bir endstriyel altyapy Sovyet dneminden devralmtr. Ortalama scaklk oC arasndadr. Sovyetler Birliinin ters yndeki tutumuna ramen Ermenistandaki ve Azerbaycan ynetiminde bulunan Karaba blgesindeki Ermeniler rgtlenmeye ve silahlanmaya devam etmilerdir Kocabaolu, Ayn eser, s.

Gerekte ise, Osmanl tebaas olan Hristiyan unsurlarn himayesi ve onlar hakknda karar verme yetkisi Avrupal devletlere gemi oluyordu.

Tezl ke, Ermeni SorunuAnkaras. Rusya Kafkasya Blgesinde yaayan Ermenilerin Dou Anadoluda yaayan Ermeniler ile birleerek kendilerinden ayr bir devlet olmas ve batl glerin desteinin alarak glenmesini nlemek iin Ermenilere kar olan srekli destekleyici tutumundan vazgemitir.

Sultan Mesudun halefi II.

Hatta Kilikyada bir Mslman karargh bile vard. Siyas bamszlktan ziyade, ticar alanda kendilerini gsteren Kilikya Ermenileri, dou ticaretinde faaliyetlerini srdryorlard. Ermenistann Sovyetletirilmesiyle Karaba ve Zengezurda yeni bir dnem alyordu.

Kiliselerin yannda alan okullar genellikle ilkokul seviyesinde olup mahall cemaatlerce ynetilmekteydi. Bylelikle balatlan edebiyat, tarih ve din almalar nce ilmi eserlerin tercmesi, sonra da telifi eklinde bir yol izlemi sonuta bu cemaat hem milli hem de ilmi yaynlar bir arada izleme imkn bulmutur. Buna gre; retmenlerin Maarif Nezareti veya mahall maarif idaresinden lsians alm olmalar, ders kitaplarnn ahlka ve lusans politikasna ters dmemesi ve bu amala Maarif Nezareti veya mahall maarif idaresince onaylanmas, tm bunlar yerine getirildikten sonra da ruhsatlarn almalar gerekmektedir.

Bylece Kumkap okulu li Mektep halini almtr.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Haziran ve Temmuz aylarnda Karaba ve Nahvanda Ermeniler Azerilerin oturduu mahalleleri abluka altna alrken, Ermeni etecileri Azerbaycan demiryollarna sabotajlara baladlar.

  BIOLOGIA EVOLUTIVA DOUGLAS FUTUYMA PDF

Ermenistan Tarihine Genel Bak Yzlm Bu bilgilere dayanarak Ermenicenin pek ok dilden kelimeyi bnyesinde topladn sylemek mmkndr. Safevilerin son ah II. Osmanl devletinde Protestanlatrmaya en msait topluluun Rezi olduu sonucuna varlmt.

McCarthynin ylna ait Osmanl mparatorluundaki Ermeni nfusuna ilikin deerlendirmesi. Bunun karsnda Karabada yaayan Azeri Trkleri maalesef bo durmular ve komnizmin halklarn kardelik ve dostluu fikirlerine inanm, milli kltrlerini canlandracak faaliyetlerden uzak kalmlardr.

Ermeniler bu srada Karabada bir derebeylik kurmay baarmlar, ismini de Karaba Meliklii koymulardr Rusya, her iki tarafta zayf ve bitap dene kadar beklemi, daha sonra mdahale etmitir.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

Katolikos hastaln bahane ederek yardmcs Piskopos Satmyan mftye af dilemeye gndermitir. Ermenilerin g etme olay I. Ksa srede balayan katliamlar ise ne Azerbaycan ne de Moskova tarafndan durdurulmutur.

Etrafna gre ukur bir blgeye merkezlik eden Diyarbakr kuzeyde Toros dalarnn dou ksmlar, batda Karaca da, gneyde ise Mardin tepeleri evreler. Tabloda da grlecei gibi, Ermeniler iin ngrlen nfus, nceki yllara gre srekli bir d halindedir.

Ermeniler buna bir cevap vermeyince Karaba harekat balam oldu. Baknn ele geirilmesinde Kafkas slam ordusuna ehirde yaayan Trklerin verdii destein ok byk bir katks olmutur. Ayrca blgenin snrda olmas, isyanclarn ynetim tarafndan kontrol edilmesini gletiriyordu. Kuzeyde Aras vadisinden, kuzeydouda randan gelen, Suriye ve Akdenize giden yollar Bitlisten gemektedir.